Chemical Resistance Chart

This information is based on our experience, research, and support from other published chemical resistance charts. It is believed to be reliable; however, it is intended to be used only as a guide. Dura-Cast Products assumes no responsibility in connection with its use. Please sales representative if there is a doubt about compatibility, suitability, warranty, allowable transportability, or storage in Dura-Cast products.

Chemical NamePolyethylenePolypropolyneP.V.C.316 Stainless SteelTitaniumHastelloy C-276VitonE.P.D.M.
Acetic Acid* 1-10%AABABACA
Acetic Acid* 10-60%AACABACA
Acetic Acid* 80-100%AACABACB
Aluminum Chloride DiluteAAACAAAA
Aluminum Chloride Conc.A-ACAAAA
Aluminum Fluoride Conc.AAACAB-A
Aluminum Sulfate Conc.AAAA*AAAA
Allums (all types) Conc.***AAAAAAAA
Ammonia 100% Dry GasAAAAA--B
Ammonium CarbonateAAAAABBC
Ammonium Chloride Sat'dAAAA-ABA
Ammonium Fluoride 20%A-A-----
Ammonium Hydroxide 0.888 sq.AAAAAABA
Ammonium Metaphosphate sat'dAAA-----
Ammonium Nitrate Sat'dAAAAAABA
Ammonium Persulfate Sat'dAAAA-AAB
Ammonium Sulfate Sat'dAAAAAB-A
Ammonium Sulfide Sat'dA--AABDA
Ammonium Thiocyanate sat'dA-------
Amyl Alcohol* 100%AAAA-ABA
Aniline 100%ABAACBDA
Antimony ChlorideA------A
Barium Carbonate Sat'dAAAAA--A
Barium ChlorideAAAAAAB-
Barium HydroxideAAAABBAA
Barium Sulfate Sat'dAAAA--AA
Barium Sulfide Sat'dAAAA--AA
Benzene Sulfonic Acid*AD-----A
Borax Cold Sat'dAAAAAAAA
Boric Acid DiluteAAAAAAAA
Boric Acid Conc.AAAA-AAA
Bromic Acid 10%AD------
Calcium BisulfideAAABAAA-
Calcium Carbonate Sat'dAAAAAAAA
Calcium Chlorate Sat'dAAA-A--A
Calcium Chloride Sat'dAAAAAAAA
Calcium HydroxideAAAAAAAA
Calcium Hypochlorite BleachAAABAAAA
Calcium Nitrate 50%A-A----A
Calcium SulfateAAAA-BAA
Carbon Dioxide 100% DryAAAAA-BA
Carbon Dioxide 100% WetAAAAA-BA
Carbon Dioxide Cold Sat'dA-AAA-BA
Carbonic AcidA-AB-AAA
Castor Oil* Conc.A-A--AAA
Chrome Alum Sat'dA-B---AB
Chromic Acid 20%AABAAAAD
Cider*A-AA--A-
Citric Acid* Sat'dABAAAAAA
Coconut Oil Alcohols*A--A--AD
Cola Concentrates*A--A----
Copper Chloride Sat'dAAADA-AA
Copper Cyanide Sat'dAAAA-AAA
Copper Fluoride 2%A-AD----
Copper Nitrate Sat'dAAAAAAA-
Copper Sulfate Dilute 5%AAAAA-AA
Copper Sulfate Sat'dA--AA--A
Cottonseed Oil*A-AA--AB
Cuprous Chloride Sat'dA-----AA
Cychohexanol*A--A--AD
Detergents - Synthetic*AAAA--AA
Developers, PhotographicA-AAA-A-
Dextrin Sat'dA-------
Dextros Sat'dAAA-----
DibutylphthalateA-----BC
Disodium PhosphateAADDDAA-
Ethylene Glycol*ADAA--AA
Ferric Chloride Sat'dAAADD-AA
Ferric Nitrate Sat'dAAAA--AA
Ferric SulfateAAAAAAAA
Ferrous Chloride Sat'dAAADA-AA
Ferrous SulphateAAAAABAA
Flouboric AcidA-ABDAAD
Flousilicic Acid 32%A-AC-BAA
Flousilicic Acid Conc.A-AD-BAA
Formaldehyde* 40%AAAAAAAA
Formic Acid* 0-20%AADA-ABA
Formic Acid* 20-50%AADACABA
Formic Acid* 100%AADA-ABA
Fructose Sat'dAAAA----
Fruit PulpAAAA--A-
Gallic Acid Sat'dA------A
GlucoseAAAA--AA
Glycerine*AAAAAAAA
Glycol*A-A----A
Glycolic Acid* 30%AAA--AA-
Grape Sugar Sat'd AgAAAA----
Hydrobromic Acid 50%ABADAAA-
Hydrocyanic Acid Sat'dAAA-CAA-
Hydrochloric Acid 10%AAADCAAA
Hydrochloric Acid 30%AAADCAAA
Hydrochloric Acid 35%AAADCAAD
Hydrochloric Acid Conc.AAADCAAD
Hydrochloric Acid 40%AADDDBAD
Hydrochloric Acid 60%ADDDDBAD
Hydrochloric Acid 75%ADDDDBAD
Hydroflousilicic AcidABB-A--A
Hydrogen Bromide 10%A-D-----
Hydrogen Peroxide 30%AAAABAAD
Hydrogen Peroxide 90%AAADBAAD
Hydrogen Phosphide 100%A----A--
HydroquinoneA------C
Hydrogen SulfideAAAAA-DB
Inks*A--A--A-
Iodine (alc. Sol) Conc.ADDDABAB
Lactic Acid* 10%AAA-A-AA
Lactic Acid* 90%AAAAA-AB
Latex*AAAA--AA
Lead Acetate Sat'dAAABA-DA
Lube OilAAAA--AC
Magnesium Carbonate Sat'dAAAA-B--
Magnesium Chloride Sat'dAAAAAAAA
Magnesium Hydroxide Sat'dAAAAA-AA
Magnesium Nitrate Sat'dAAAA---A
Magnesium Sulphate Sat'dAAAAABAA
Mercuric Chloride Sat'dA-ADABAA
Mercurous Nitrate Sat'dA-A----A
MilkAAAAA-AA
Mineral OilsA-AA---D
MolassesAAAA--AA
Nickel Chloride Sat'dAAAAA-AA
Nickel Nitrate Conc.AAAA----
Nickel Sulfate Sat'dAAAA--AA
Nitric Acid* 0-30%AAAAAAAA
Oils & FatsAA-A--AB
Oleic Acid Conc.AAAA--BD
Orange Extract*A--A----
Oxalic Acid* DiluteAAA-CBA-
Oxalic Acid* Sat'dAAAAC-AA
Perchloric Acid 10%A------A
Phosphoric Acid up to 30%AAAAAAAA
Phosphoric Acid over 30%AAABBAAA
Phosphoric Acid over 90%AAABBAAA
Phosphoric (Yellow) 100%A-------
Phosphorus Pentoxide 100%A-------
Photographic SolutionsAAAAAA--
Pickling Baths
Sulfuric Acid*A--B--AD
Hydrochloric Acid*A-ADA-AD
Sulfuric-Nitric*A--B--AD
Plating Solutions
Brass*AAAA-A-B
Cadmium*AAA--A-B
Copper*AAA---AB
Gold*AAAA--AB
Indium*AAAA--AB
Lead*AAA---AB
Nickel*AAA---AB
Rhodium*A------B
Silver*AAAA--AB
Tin*AAAA--AB
Zinc*AAAAA-AB
Potassium Bicarbonate Sat'dA-AB--AA
Potassium Borate 1%A-------
Potassium Bromate 10%A-AA----
Potassium Bromide Sat'dAAAAAA-A
Potassium CarbonateAAAA-BAA
Potassium Chlorate Sat'dAAAA-BAA
Potassium Chloride Sat'dAAAAABAA
Potassium Chromate 40%AAABAAA-
Potassium Dichromate 40%AAAAABAA
Potassium Hydroxide 20%AAAACBDA
Potassium Hydroxide Conc.AAAACBDA
Potassium Nitrate Sat'dA-AA-B-A
Potassium Perborate Sat'dA-----A-
Potassium Perchlorate 10%A-------
Potassium PermanganteAADAAAAA
Potassium Sulfate Conc.AAABABAA
Potassium Sulfide Conc.AA--A-AB
Potassium Sulfite Conc.AAA-A-AD
Potassium Persulphate Sat'dA-A-----
Propylene Glycol*A--A--AA
Rayon Coagulations Bath*A-------
Sea WaterAAAAA-AA
Selenic AcidA-------
Shortening*AA-A----
Silicic AcidA-------
Silver Nitrate Sol.AAAA--AA
Soap Solution* Any Conc.AADA--AA
Sodium Acetate Sat'dAAAAA-AA
Sodium Benzoate 35%A-------
Sodium Bicarbonate Sat'dAAAA-BAA
Sodium Bisulfate Sat'dAAAAAAAA
Sodium Bisulfite Sat'dAAAAABAA
Sodium BorateA-----AA
Sodium Bromide Dilute Sol.A-----A-
Sodium Carbonate Conc.AAAAA-A-
Sodium CarbonateAAAAA-AA
Sodium Chlorate Sat'dAAAAAAA-
Sodium Chloride Sat'dAAAAAAA-
Sodium Dichromate Sat'dA-----A-
Sodium Hydroxide Conc.AAAAABBA
Sodium Hypochlorite to 17%AAADABAB
Sodium NitrateAAAAA-AA
Sodium SulfateAAAAABAA
Sodium Sulfide 25%AAAAA-AA
Sodium Sulfide Sat'd Sol.AAAAA-AA
Sodium Sulfite Sat'dAAAAA-AA
Stannic Chloride Sat'dA-AAA-AA
Stannous Chloride Sat'd Sol.A-AAA-AA
Starch Solution* Sat'dA-A---AA
Stearic Acid* 100%AD--A-AC
Sulfuric Acid 0-50%AAABAAAC
Sulfuric Acid 70%AAABDBAD
Sulfuric Acid 80%ADD--AAD
Sulfurous AcidAAABABAC
TallowA--A--AA
Tannic Acid* 10%AAAAA-AA
Tanning Extracts* CommA-AA-A--
Tartaric Acid Sat'dAAAAABAA
Transformer OilAAAA--AD
Tridosium Phosphate Sat'dA-------
Urea* up to 30%A-AA--A-
UrineAAAA--A-
Vinegar CommAAAA--AA
Vanilla Extract*A--A----
Water - All TypesAAAAAAAA
Wetting Agents*A--A----
WhiskeyAAAA--AA
WinesAAAA--AA
YeastAA-A----
Zinc Chloride Sat'dAA-A----
Zinc Sulfate Sat'dAAAAA-AA